Neurologisk Speciallægeklinik Aalborg

Din neurolog

Obs!
Speciallægen er sygemeldt  indtil videre indtil 1. maj 2018. Skulle du have spørgsmål kan du rette henvendelse til klinikkens sekretær telefonisk eller egen læge. Patienter som har aftalte konsultationer indtil 01.05.2018 vil blive kontaktet telefonisk af klinikken mhp. at aftale nyt tidspunkt for konsultation

Din behandling på Neurologisk Speciallægeklinik Aalborg udføres af overlæge, speciallæge i neurologi Martin Tøttrup Kelkelund. Martin har mere end 15 års medicinsk erfaring. Har tidligere været overlæge ved Neurologisk afdeling på Sønderborg Sygehus og derudover arbejdet på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og han har også været tilknyttet Forsvarets Sundhedstjenestes lægekorps. Derudover har Martin været tilknyttet Københavns Universitet, som ekstern lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i en årrække. I klinikken vil du altid blive tilset af Martin. På denne måde sikrer vi sammen kontinuitet, som giver den optimale patientbehandling. Det mener vi er formlen på tryghed og tilfredshed, i hver eneste patientforløb.

Martin Tøttrup Kelkelund

Medlem af:
Lægeforeningen
Foreningen af Speciallæger
Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger
Dansk Neurologisk Selskab
Israel Society for Neuroscience (ISFN)