Din neurolog

Din behandling på klinikken udføres af overlæge, speciallæge i neurologi Martin Tøttrup Kelkelund. Martin har mere end 15 års medicinsk erfaring. Har tidligere været overlæge ved Neurologisk afdeling på Sønderborg Sygehus og derudover arbejdet på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og han har også været tilknyttet Forsvarets Sundhedstjenestes lægekorps. Derudover har Martin været tilknyttet Københavns Universitet, som ekstern lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i en årrække. I klinikken vil du altid blive tilset af Martin. På denne måde sikrer vi sammen kontinuitet, som giver den optimale patientbehandling. Det mener vi er formlen på tryghed og tilfredshed i hver eneste patientforløb.

Martin T�ttrup Kelkelund

Medlem af:
Lægeforeningen
Foreningen af Speciallæger
Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger
Dansk Neurologisk Selskab
Israel Society for Neuroscience (ISFN) 

Bemærk! (opdatering gældende fra  25. december 2020)

Grundet smitterisiko har pårørende uændret  INGEN ADGANG. Dette er ikke til diskussion eller debat. Vi skal begrænse al unødvendig menneskelig kontakt mest muligt mhp. minimering af smitte-spredning. Denne foranstaltning er også af hensyn til at minimere smitterisikoen for klinikkens personale.

Grundet de alvorlige Covid-19-omstændigheder tilstræbes fortsat at så mange fysiske kontroller som muligt konverteres til telefon-konsultationer. Du orienteres om evt. ændring pr. SMS forinden. Hvis du ikke modtager en SMS om ændring, er det fordi du skal møde som aftalt.
Alle aftaler herunder nyhenviste med aftalt forundersøgelse ses indtil videre som planlagt.  Der vil kunne ske ændringer med kort varsel, og disse ændringer vil blive meddelt via SMS eller e-boks.  Ændringer kan have afsæt i nye retningslinier fra myndighederne eller af hensyn til de ekstra-hygiejniske forholdsregler i klinikken, som kræver mere tid mellem hver patient. Hvis du ikke ønsker at benytte den aftalte tid pga. omstændighederne i øjeblikket, kan du altid kontakte klinikkens sekretær telefonisk, og der findes en ny tid.

Hvis du har tegn på infektionssygdom eller har den mindste mistanke om at kunne have en infektionssygdom, skal du melde afbud forinden, og vi finder en ny tid.

Du skal som patient være iført mundbind, som du selv skal medbringe og have på. Patienter uden mundbind vil blive afvist/bortvist. Du vil blive påkrævet håndafspritning under observation og kontrol af speciallægen, før du kommer ind i konsultationslokalet.
Du vil  blive undersøgt, hvor speciallægen er iført handsker, og alle instrumenter og leje afsprittes efter gældende retningslinjer efter hver patientbesøg.  Speciallægen er ligeledes iført mundbind under hele konsultationen.

Al kommunikation til klinikkens sekretær skal foregå i en ordentlig tone. At Covid-19 udgør en alvorlig sundhedstrussel og har ramt verden, er ikke sekretærens skyld, og klinikkens politik ang. verbale angreb og grov tone er meget klar – Du afsluttes  prompte uden yderligere til din egen læge.