Styrelsen for Patientsikkerhed

Klinikken er registreret som privat behandlingssted hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Klinikken undergår kontrol via styrelsen mhp. sikring af patientsikkerheden. Seneste tilsynsrapport kan læses her.

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, hvorfor klinikken i henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger i efteråret 2017 samt igen i august 2020 er blevet kvalitets-akkrediteret uden anmærkninger.