Neurologisk undersøgelse

En neurologisk undersøgelse er en klinisk undersøgelse, hvor lægen vil finde frem til, hvor dine symptomer kommer fra og hvilken type der er tale om. Undersøgelsen indledes med en samtale, hvor I taler om de symptomerne du oplever.
Hvis der er f.eks. er tale om kramper, eller hvis du har været bevidsthedssvækket i perioder, må du gerne have en pårørende med der evt. kan beskrive dine anfald. Samtalen mellem lægen og dig bruges til at vurdere om der kan være tale om en neurologisk sygdom eller tilstand samt som hjælp til et eventuelt videre udredningsprogram.
Afslutningsvis vil lægen gennemføre den fysiske del af undersøgelsen. Han vil systematisk gennemgå en række neurologiske funktioner, som afspejles ved testning af syn, bevægemønster, muskelkraft, koordination, balance, reflekser samt følesans.

Neurologisk undersøgelse